ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

isocare_slide401.jpg
isocare_slide402.jpg
isocare_slide404.jpg
isocare_slide405.jpg
previous arrow
next arrow

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 9 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

คนที่ 9 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท

นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2546

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสหกรณ์
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
  • งานวิจัย ตำรา และบทความวิชาการสหกรณ์
isocare_slide401.jpg
isocare_slide402.jpg
isocare_slide404.jpg
isocare_slide405.jpg
previous arrow
next arrow