ข้อมูลติดต่อบริษัทไอโซแคร์

isocare_slide401.jpg
isocare_slide402.jpg
isocare_slide404.jpg
isocare_slide405.jpg
previous arrow
next arrow

ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 7 นายคิด เฉลิมวรรณ์

สารบัญ --->เลือกคลิกดูตามหัวเรื่อง

คนที่ 7 นายคิด เฉลิมวรรณ์

คิด เฉลิมวรรณ์
นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี : 2544

สาขา : วิชาการสหกรณ์

ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์

  • รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

isocare_slide401.jpg
isocare_slide402.jpg
isocare_slide404.jpg
isocare_slide405.jpg
previous arrow
next arrow