10 แนวโน้มเทคโนโลยีระดับกลยุทธ์ 2014 ของ Gartner

Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 20143/2014

  •  ในการสัมมนา Gartner Symposium/ITxpo เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 Gartnerได้กำหนดเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อองค์กรในปี 2557   ดังนี้ Mobile Device Diversity and Management: Gartner ได้ให้ความสำคัญกับ  Mobile Devices อย่างต่อเนื่องมา 2-3 ปี และพยายามเน้นให้เห็นว่ายุคของพีซีได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ผู้ใช้ไอทีจะมาเน้นใช้อุปกรณ์โมบายอย่าง  smartphone และ tablet มากขึ้น และเมื่อองค์กรต่างๆมีนโยบายอนุญาตให้นำอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้งาน (BYOD) ก็มีแนวโน้มที่จะทำให้องค์กรมีจำนวน อุปกรณ์โมบายเพิ่มขึ้นถึง 2-3 เท่าของจำนวนพนักงาน  เรื่องของการบริหารการใช้อุปกรณ์โมบายเหล่านี่้จึงมีความสำคัญมาก  องค์กรจึงต้องมีการกำหนดนโยบายและสถาปัตยกรรมไอ ทีที่ดีขององค์กรเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล องค์กร
  • Mobile Apps and Applications: Gartner คาดการณ์ว่า HTML5 จะกลายเป็น Platform หลักสำหรับ Mobile App เพราะประสิทธิภาพของ Javascript  จะดียิ่งขึ้น บริษัทต่างๆควรเน้นที่จะทำ Mobile Apps ที่จะเป็น User Interface ซึ่งสามารถใช้ฟังก์ชั่นเสริมเช่นเสียงหรือวิดีโอที่จะทำให้มีลูกเล่นมากขึ้น ควบคู่ไปกับการทำ Enterprise Application แต่แนวโน้มของการทำ Application จะเริ่มมีน้อยลงขณะที่ Mobile Apps จะเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: 10 แนวโน้มเทคโนโลยีระดับกลยุทธ์ 2014 ของ Gartner

10 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2557 ของ Juniper

10 อันดับเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มน่าจะเกิดขึ้นในปี 2014 ของ Juniper Research

โดย  Pornsak Tupiya  เมื่อ 21/1/2557 15:23

      บริษัท Juniper Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยธุรกิจโทรคมนาคมของอังกฤษ มีผลวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิต ประจำวันของเราในปี 2014 ในหัวข้อ "10 อันดับเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มน่าจะเกิดขึ้นในปี 2014" ซึ่งจะมีทั้งเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้งเครื่องมือ-อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอันทันสมัย มีอะไรกันบ้างมาดูรายละเอียด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: 10 แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2557 ของ Juniper

isocare_contact