ทำเนียบนักสหกรณ์แห่งชาติ - คนที่ 7 นายคิด เฉลิมวรรณ์

คนที่ 7 นายคิด เฉลิมวรรณ์

   คิด เฉลิมวรรณ์
  นักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี :    2544

  สาขา    :   วิชาการสหกรณ์          

  ประสบการณ์/เกียรติประวัติ ด้านสหกรณ์ 

  •  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์          

 

isocare_contact