คาดการณ์ 5 เทคโนโลยีปี 2017 ทิศทางและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

แหล่งข้อมูล : ComToday (aripfan.com 1 Jan 2017) ซึ่งเนื้อหาอ้างอิงจากนิตยสาร TIME

----------------------------------------

ปี 2017 มีการคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีจะก้าวเข้ามีบทบาทมากขึ้นในทุกๆ อุตสาหกรรม ความทันสมัยของเทคโนโลยีจะช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมตอบสนองความต้องการในเรื่องต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมีหลายเหตุการณ์ที่เริ่มสะท้อนให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำไปสู่การต่อยอดในปีถัดไป และในปี 2017 นี้วงการเทคโนโลยีจะมีทิศทางอย่างไรและจะมีเรื่องใดบ้างที่เราควรต้องจับตามอง

 1. โดนัลด์ ทรัมป์” กับนโยบายด้านเทคโนโลยี

 trumps

 หลายคนที่ติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อครั้งล่าสุด จะพบว่าหลายบริษัทเทคโนโลยีใน Silicon Valley ไม่ได้ให้การสนับสนุนโดนัลด์ ทรัมป์ เท่าใดนัก เนื่องจากตลอดการหาเสียงทรัมป์ยังไม่มีนโยบายด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจน แม้หลังการเลือกตั้งทรัมป์ได้เชิญเหล่า CEO บริษัทไอทีทั่วโลกมาร่วมพูดคุยในเรื่อง “อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐฯ” แต่การคาดเดาที่ยากเย็นอาจเป็นปัญหาในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างความกังวลให้กับวงการไอทีไปทั่วโลก ซึ่งน่าสนใจว่านับจากนี้้เป็นต้นไปเราจะเห็นนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีต่อวงการเทคโนโลยีอย่างไรและจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดต่อวงการไอทีโลก

อ่านเพิ่มเติม: คาดการณ์ 5 เทคโนโลยีปี 2017 ทิศทางและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

Gartner คาดการณ์ 10 แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับปี 2016

Gartner's top 10 technologies for 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------

 ในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าในปี2020จะมีการขยายตัวของอุปกรณ์ดิจิทัลอย่างรวดเร็วซึ่งอุปกรณ์ในกลุ่ม Smart ทั้งหลายจะช่วยให้เชื่อมโยงกันง่ายขึ้น ในอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้เราสามารถควบคุมเครือข่ายอุปกรณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้เรียกว่า “Internet of Things” หรือ IoT คือสภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย

 internet of thing

 1.ระบบควบคุมอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน (Device Mesh)

เป็นแนวโน้มที่ต่อยอดไปอีกจาก Internet of Things โดยประเด็นแรกคือการที่ผู้ใช้งานแต่ละคนจะมีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Mobile Device, Wearable(อุปกรณ์สวมใส่), เครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้าน, อุปกรณ์บนรถยนต์ และอุปกรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็คือ Sensors ในระบบ Internet of Things นั่นเอง
นอกจากนี้ระบบ Back-end สำหรับ Internet of Things ที่ปัจจุบันยังมีการแยกขาดจากกันสำหรับแต่ละผู้ผลิตนั้น แต่ในอนาคตอาจสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม: Gartner คาดการณ์ 10 แนวโน้มเทคโนโลยีสำหรับปี 2016

โปรแกรมสหกรณ์รูปแบบ Web Application มีประโยชน์อย่างไร

web Application 01

1.    รูปแบบของโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมระบบงาน

       โปรแกรม ระบบงานที่ใช้สำหรับสหกรณ์ หรืองานอื่น ๆ  จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี มีชื่อเรียกกันง่าย ๆ อยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ หรือ 3 ยุค คือ

(1)   รูปแบบหรือยุค  DOS Application ใช้เทคนิดของ DOS ซึ่งไม่มีความสามารถด้านกราฟิค
(2)   รูปแบบหรือยุค Windows Application ใช้เทคนิคของ Windows โดยเพิ่มเรื่องกราฟิคเข้ามา และมีเทคนิคอื่นๆผสมผสานอีกหลายด้าน
(3)   รูปแบบหรือยุค Web Application เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบจาก Windows Application โดยใช้เทคนิคที่สามารถรองรับเทคโนโลยีของเว็บได้ คุณสมบัติสำคัญของเทคโนโลยีของเว็บคือ
-       ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ (ปัจจุบันสามารถใช้อินเตอร์เน็ตผ่านระบบ 3G หรือ 4G หรือ WIFI ได้)
-       ใช้กับอุปกรณ์ไอทีได้หลากหลาย เช่น Computer PC, Notebook, Tablet หรือ มือถือ

      ในปัจจุบัน การพัฒนาในรูปแบบ DOS Application หมดไปแล้ว การพัฒนาในรูปแบบ Windows Application ยังมีอยู่ แต่จะค่อย ๆ หมดไปด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์ที่ใช้เป็นเครื่องพัฒนา และบุคลากรรุ่นใหม่ จะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการพัฒาในรูปแบบ Web Application

อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมสหกรณ์รูปแบบ Web Application มีประโยชน์อย่างไร

10 แนวโน้มเทคโนโลยีระดับกลยุทธ์ 2015 ของ Gartner

Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2015

 

โดย ธนชาติ นุ่มนนท์   IMC Institute

          ทุกๆปลายปี สำนักวิจัย Gartner  จะประกาศให้เห็นถึง Top 10  แนวโน้มของเทคโนโลยีในปีต่อไป แต่ปีนี้ Gartner ประกาศออกมาค่อนข้างเร็วตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ และก็ได้ระบุถึงเทคโนโลยีไอทีต่างๆ 10  ด้าน ตามที่แสดงในรูปที  ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วหรือ 2-3  ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าในปีนี้ไม่ค่อยมีคำว่า Cloud Computing, Mobile Technology, Social Networks  หรือ Big Data  ทั้งนี้ก็เพราะว่า Mega Trends  เหล่านี้ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในระบบไอทีที่เราใช้อยู่ทุกวัน และแทบทุก Strategic IT Trends ที่ Gartner พูดถึงก็จะเกี่ยวข้องกับ Mega Trends  เหล่านี้ สำหรับ IT Trends ในปีนี้มีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: 10 แนวโน้มเทคโนโลยีระดับกลยุทธ์ 2015 ของ Gartner

Cloud Computing กับสหกรณ์

    cloud technology เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที (Information Technology : IT) ในปัจจุบัน(คศ.2012) มีความก้าวหน้า และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ได้มากขึ้นเป็นลำดับ ทุกวันนี้มีระบบ 3G หรือ WIFI ที่ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ไอทีผ่านระบบนี้โดยใช้คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือได้สะดวกรวดเร็ว  ผู้ให้บริการไอทีทั้งหลายก็ต้องปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อความก้าวหรือเพื่อความอยู่รอด เทคโนโลยีสารสนเทศหลักที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน และจะสำคัญยิ่งในอนาคต คือ เทคโนโลยีของเว็บ(Web Technology) เทคโนโลยี Cloud Computing (ชื่อภาษาไทยยังไม่ลงตัว)

อ่านเพิ่มเติม: Cloud Computing กับสหกรณ์

isocare_contact