levitra kopen lovegra kopen cialis kopen levitra generiek cialis 20 mg kamagra belgie viagra prijs levitra prijs

ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop.com เชียงใหม่
  • บริษัท ฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์มายาวนานร่วม 20 ปีเศษ ได้ติดตั้งใช้งานกับสหกรณ์ต่างๆทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง จึงได้เรียนรู้และเข้าใจงานสหกรณ์อย่างถ่องแท้ ได้ทุ่มเทนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสม สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯมีความภูมิใจยิ่งถ้าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ขบวนการสหกรณ์มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และที่สำคัญคือสามารถเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์
  • โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ บริษัท ฯ ได้พัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่ช่วยให้สหกรณ์ใช้งานธุรกรรมต่างๆได้อย่างครบวงจร หรือ ทุกส่วนงาน รองรับการเชื่อมโยงสาขาหรือหน่วยบริการย่อย และมีระบบที่รองรับการทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์เอง หรือเชื่อมต่อกับระบบ ATM ของธนาคาร

ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop.com เชียงใหม่

           ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop.com จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โดยบริษัทไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด (ISOCARE Systems  Co., Ltd.) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกิจการสหกรณ์ไทยอย่างครบวงจร บริษัทฯมีความมุ่งมั่นต่อภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีฯอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาระบบสหกรณ์ของไทยให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และทันสมัย

thaicoop_01

         ศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม Thaicoop.com

 thaicoop_09

ห้องทำงาน ชั้น 2

 thaicoop_05

 ห้องทำงาน ชั้น 2 

thaicoop_07

 ห้องทำงาน ชั้น 2

thaicoop_10

ห้องประชุม ชั้น 3

thaicoop_12

ที่จอดรถ ใต้อาคาร

             

        สถานที่ตั้งของศูนย์อยู่ที่อาคารเลขที่ 219/13-14 ม.8  หมู่บ้านธนาวัลย์ 5 ถ.วงแหวนรอบกลาง (ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300 ตัวอาคารอยู่ห่างจากริมถนนวงแหวนรอบกลางประมาณ 300 เมตร

 

/isocare_chiengmai

แผนที่แสดงที่ตั้งของศูนย์วิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ThaiCoop

         การดำเนินงานของศูนย์ฯจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษาวิจัยระบบงานสหกรณ์ในองค์ประกอบหลายๆด้าน รวมทั้งความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีกระแสของเทคโนโลยีด้านการเงิน (Financial Technology หรือ Fin Tech) หรือกระแสของเทคโนโลยี Blockchain ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันนี้ และนำผลการศึกษาวิจัยมาพัฒนาระบบงานสหกรณ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

       ทั้งนี้ศูนย์ฯได้เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 063-789-0888, 063-789-1888, 063-789-2888

 -----------------------------------------------------

 

    

       บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จำกัด   ISOCARE SYSTEM CO,;LTD.  เว็บไซต์ของบริษัท : www.isocare.co.th

        55/127 หมู่ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-158-1223-4, 06-3789-2888, 06-3789-1888, 06-3789-0888, 08-1355-2557